Limburgs Volkslied


REFREIN
Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord !
Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord !

1.
Waar in 't bronsgroen eikenhout
't nachtegaaltje zingt;
Over 't malse korenveld
't lied des leeuweriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt
langs der beekjes boord :

REFREIN

2.
Waar de brede stroom der Maas
statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas
kost'lijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bos
overheerlijk gloort :

REFREIN

3.
Waar de vad'ren schone taal
klinkt met held're kracht;
Waar men kloek en fier van aard
vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon
't hart des volks bekoort :

REFREIN


REFREIN