Wijk Bospoort
Van oudsher is de wijk Bospoort betrokken geweest bij het carnavalsgebeuren in Maaseik en daarbuiten. Denken we maar aan de tientallen prinsen die de Bospoort in de loop der jaren afgeleverd heeft. In die prinselijke serie verdienen zeker twee namen een afzonderlijke vermelding. In 1953 werd Colla Dieris de eerste Bospoortprins en de vierde prins van het Heilig Wammes.

Een tweede primeur vond plaats in 1963 toen Hubert Vandenbosch van de wijk Bospoort de allereerste jeugdprins werd van Maaseik.

Na een zeer vruchtbare periode onder leiding van de familie Pastoors en een nieuwe bloei tijdens het prinsenjaar van Rene Schouterden, knoopte de wijk weer aan bij haar sterke carnavalstraditie in 2002, het jaar van Yves I.

De festiviteiten stapelden zich op-. Een Oberbayernabend, de officiële opening van de vernieuwde Bospoort, de deelname aan de halfvastenstoet met de 'Helleputicloonje' enzovoort.

De toekomst zal uitwijzen of het huidige bestuur op de ingeslagen weg kan voortgaan: Bospoort alaaf!