Wijk Overbeek

Meer dan een halve eeuw geleden, eind jaren 50 werd er een nieuwe wijk opgericht die zich situeerde rond de kazerne. De scheidingslijn werd vastgelegd op de Bosbeek en de nieuwe wijk kreeg de toepasselijke naam Overbeek. De wijk omvat de Astridlaan, Geiboomstraat, Oude Baan, Verloren Kost, Izeven en Kromme Kamp.
 
Door de actieve inzet van het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van Paul Brouwers ging de wijk een bloeiende periode tegemoet. Het begon met de goep "Waar blijft onze harmonie?", dan volgden "de sneeuwmannen".
 
In 1960 ontstaat er een nieuwe groep, die met trommelkorps, klaroenkorps en een reeks koekers op 12 maart 1961 voor de eerste keer deelneemt aan de halfvastenstoet. In de loop der jaren worden de klaroens verkocht en komt er een prachtige groep Majorettes in de plaats. De knapkoekers bestaan nog steeds en zijn het visitekaartje van Maaseik tijdens tal van culturere en feestelijke evenementen. Ook werden er in Overbeek jaarlijks feesten gehouden in een tent die op veel succes konden rekenen. Langzaam bloedde de wijkwerking echter dood en een aantal jaar was er niets meer te beleven in Overbeek.

In de zomer van 2009 werd besloten door enkele buren centraal op de Astridlaan om een barbecue te organiseren voor de buurt. Het idee nam al snel grote proporties aan en er werd besloten  om de hele wijk uit te nodigen en de wijkwerking nieuw leven in te blazen. Bij de oude kazerne werd op zondag 30 augustus bij stralende zon de eerste barbecue gehouden voor zo’n 85 man. Hierna stapten enkelen uit het voorlopige bestuur over naar het definitieve bestuur en vervoegde Mieke Cremers de groep zodat ook het uiteinde van de wijk vertegenwoordigd was. Mieke was vroeger ook al heel actief bij de vorige wijkwerking. Het bestuur wilde ook al meteen een steentje bijdragen aan de carnavalswereld die in de kou bleef staan aan de statie nu daar geen horeca meer was. Er werd een tent gezet waar hotdogs, hamburgers en drank verkocht werd. Ook in 2011 waren we van de partij.
 
De volgende activiteit was een 1-meibrunch en daarbij horende fietstocht. Hier waren ook mensen van buiten de wijk welkom en hier kwamen ongeveer 125 man op af. De brunch werd georganiseerd in de refter van het internaat, de nieuwe thuishaven voor onze activiteiten. Succes spreekt zich rond en voor onze tweede wijkbarbecue waren er al 100 gegadigden.
 
Om de mensen te bedanken organiseerden we begin 2011 een Nieuwjaarsreceptie met aansluitend avondfeest, ook dat was een succes in een toch drukke periode voor iedereen. Het plan is niet om dit elk jaar te doen, maar waarschijnlijk om de twee jaar. De brunch in mei was een groot succes met 170 inschrijvingen. De wijk blijft zich focussen op de wijkbarbecue en de brunch die met de steun van slager Paul Houben van hoogstaande kwaliteit is.
 
Echter kregen we te horen dat we in 2012 een jeugdprins zouden krijgen waardoor we nu echt aan de slag moesten voor Jenthe I. Overbeek had al 7 prinsen gehad, maar het was toch al twintig jaar geleden toen de laatste geweest was. Het bestuur werkte in de bediening op de jeugdprinsenreceptie die de geschiedenis in zal gaan als één van de langstdurende recepties in de geschiedenis. Om extra geld in het laatje te krijgen gingen vrijwilligers wafels verkopen en werd er op 2 maart een spaghettiavond georganiseerd voor 270 man in de Fuego. Iedereen was verbaasd over de vlotte bediening en ook dit was weer een gezellige avond. Er zijn ook veel vrijwilligers buiten het bestuur die actief meewerken aan de bouw van de wagen voor de prins. Jenthe is fan van FC de Kampioenen en er werd besloten om het bolleke van Marcske na te bouwen. Onder leiding van Jaak Lamberigts werd de wagen in relatief snel tempo gebouwd, het roosjes draaien en steken was een werk van lange adem, maar ook dat is goed gelukt. Jenthe was zo fier als een pauw voor zijn wagen en wilde er na de stoet geen afstand van doen. Daarop werd er besloten om de wagen niet af te breken en bij hem in de tuin te plaatsen, waar hij nog anderhalve week geschitterd heeft.
Wijk Overbeek Alaaf