Wijk Van Eycklaan

De gouden bruiloft van de familie Theuwissen-Van den Hoek in 1971 was de aanzet tot het stichten van een wijkbestuur. Een groep sloeg de handen in elkaar om met een wijkwerking tE starten.

Het was een snel groeiende buurt met veel nieuwbouw, vooral appartementen. Men wilde de mensen samenbrengen door allerlei activiteiten te organiseren, waarbij elke leeftijdsgroep aan zijn trekken kwam. Het was fijn voor iedereen, zowel voor het bestuur als voor de bewoners.Grote bezieler en steun was erevoorzitter Henri Tonnaer (overleden in 1997)

In het 32-jarige bestaan kenden wij:vier voorzitters: Rik Verstappen, Wilfried Brehmen, Paul Schiepers en Leone Franssen;vijf grote Prinsen:Rob Truyen in 1972 (zijn wagen werd gebouwd met de hulp van een groep buiten het wijkbestuur),

John Golsteyn in 1975,

Mathy Corstjens in 1982,
Baer Houben in 1986 en
Mathy Janssen in 2003;

twee Jeugdprinsen:Martin Moonen in 1974 (in samenwerking met de Wijk Ons Dak) en
Gilles Peeters in 2001;

twee deelnames aan de Harlindis- en Relindisstoet.Na enkele jaren van rust en stilte, zijn de krachten opnieuw gebundeld. Na de afsluiting van het toffe carnavalsgebeuren, werd het bestuur uitgebreid tot een groep van veertien enthousiaste mensen. Ook buiten het bestuur hebben wij nog hulptroepen, die altijd willen bijspringen.

U hoort nog van de Wijk Van Eycklaan.Van Eycklaan Alaaf! '