Inschrijven

DEELNEMERS MSK (MAASEIK,NEEROETEREN, OPOETEREN)

Inschrijvingsprocedure
De Maaseiker deelnemers moeten het inschrijvingsformulier uiterlijk op de vrijdag, drie weken vóór Halfvasten aan de Stoetsecretaris bezorgen.
Het wordt door de stoetsecretaris aan alle deelnemers van vorige jaren opgestuurd.
Nieuwe deelnemers kunnen het inschrijvingsformulier hieronder aanvragen.
Onder de Maaseiker deelnemers wordt een wedstrijd georganiseerd, waaraan de prijs is "Het Gulden Wammes" is verbonden.
De beoordeling gebeurt door een jury die is samengesteld is uit Internationale Carnavalisten.

DEELNEMERS BUITEN MAASEIK, NEER- OF OPOETEREN

Inschrijvingsprocedure
De deelnemers van buiten Maaseik moeten het inschrijvingsformulier uiterlijk op de vrijdag,
drie weken vóór Halfvasten aan de Stoetsecretaris bezorgen.
Het moet voorzien zijn van foto's die voldoende duidelijk de complete deelname weergeven.
Het inschrijvingsformulier wordt door de Stoetsecretaris aan alle deelnemers van vorige jaren opgestuurd.
Nieuwe deelnemers kunnen het inschrijvingsformulier hieronder aanvragen.
Inschrijvingsformulieren die onvolledig en / of zonder foto's en / of te laat worden bezorgd zijn ongeldig.

stoet

AANVRAAG INSCHRIJVINGSFORMULIER HALFVASTENSTOET

Willen deelnemen als: