Vloeëjeküning

Vloeëjeküning 1Ein idee van ei beeld
Het Heilig Wammes wou al lang get concreets uverhawte van het jaor 1994, het fieësjaor woe in de vereiniging häör 4 X 11 veerde. Nao väöl prakkezeere, palaabere, vergadere, rieëkene en nog ins rieëkene, óntstóng het plan óm Mezeik en de Mezeikenaere ei bronze standbeeld te sjènke. De raod van ölf haw waal twieë vuurwaerde vuurallieër det plan in ówtveuring te brènge.
Ten ieërste mós het ei modern kunststök wuure, det de Mezeiker carnevalstradi-jsie bli-jvend zou symboliseere.
Ten twieëde mós de stad ós ein centraal en fatsównlike plaats gunne, zoedét beeld en vereiniging de ówtstraoling kri-jge di-j dao bi-j huurde.

Vloeëjeküning 2De twieëde vuurwaerde waas bènne de korste kieëre in kanne en krujke, het sjieëpecolleezje van Mezeik ging gaer akkoeërd mèt het vuurstèl en stèlde vuur de nów rotonde aan de Hepperport vuur de vloeëjekuning te rezerveere, en nao de uverdrach ouch in te staon vuur beveiliging en óngerhawd.
Vuurwaerde éin zaat get meujliker ómdet de vereiniging dao in de ieërste plaats einen gesjikte brónskunstenaer vuur nuudig haw. Mer nao get vi-jven en zèsse ontdèkde ze in Gènk Jan Praet, geboeëren in Eisden in 1955. Nao de ieërste contacte volgde ter nog väöl, woeëbi-j vuural gekald waerde: de kunstenaer waerde gebómbardeerd mèt alle ingrediënte van carneval in het algemein en de Mezeiker variant in het bizunjer. Ein en anger resulteerde in ei veertal vuurontwerpe, woeë-ówt de Raod van Ölf, volges zi-jn oeërdeil, de “bèste” maquette koeës. Di-j maquette waerde ei jaor later ei standbeeld doeër de gooj zörg, neet allein van Jan Praet, mer ouch van Bert Kemner, brons-geeter ówt het Nederlanse Cuyck.

Vloeëjeküning 3Ei beeld van ein idee.
Het mót gezag, de vloeëjekuning ougt prachtig en haet de blik en de hawwing van einen echte pottentaot. Mèt de kin arrogant omhoeëg, kik hae nao zi-jn óngerdane
di-j es vluuë op en rónd häöm krówpe. Mer daen ieërsten indruk klop al gaw neet. Hae bli-jk eigelek ein vastelaovesfiguur: zi-jn kroeën li-jk op ein narrekap en het kuninklek perkament in zi-jn linkerhand haef es tekst: “Mezeikenaere, lach, en veer de vastelaovend mèt het Heilig Wammes!”
Zi-jn decoraasie is ein wammesmedaalie, de scepter is ein marot mèt dri-j mómmegezichte, ein vuur edere carnevalsdaag, en de res van zi-jn uniform bestuit ówt lómmele of gewuunweg niks, de bóks druug hae eigelek neet.
Angers gezag: niks is waat het li-jk en alles is relatief.

in 't Mezeikers
In tieëgestèlling tot den hieële groeëte hoofrolspuuëler, li-jke de figurante ieërder weggesprónge ówt ein vloeëje-cirk. Mer sji-jn bedruig neet allein mèt vastelaovend.
Centraal stapt ein hermeni-j, symbool vuur de carnevalsoptochte. Get nao rechs zitte twieë figure, het beerglaas in de hand, te lówstere nao eine buuttereedner, de vuurnaamste figuur van eder carnevalszitting. Aan hunne rechterkant zujs-te twieë verkleide menkes met ei draagmasker in de hand.
in 't Nederlands
In tegenstelling tot de imposante hoofdrolspeler lijken de figuranten eerder weggesprongen uit een vlooiencircus. Maar schijn bedriegt niet alleen met vastenavond.
Centraal stapt een harmonie, symbool voor de carnavals-optochten. Iets naar rechts zitten twee figuren, het bierglas in de hand, te luisteren naar een ‘buteredner’, pronkstuk van elke carnavalszitting. Aan hun rechterkant zie je twee verklede figuren met een draagmasker in de hand.
Vloeëjeküning 4

 

 

Vloeëjeküning 5Hieëlemaol rechs krówpe Mezeiker carnevalveerders es vluuë tieëge hunne kuning op. Zoe brènge ze häöm aan zi-j verstand det hae waal ei prinselek postuur en ei vorstelek statuut haef, met det zi-j het eigelek zeen di-j het carneval ech make.

Vloeëjeküning 6Van ónger nao boeëve lieëze we ein tellegram uver vastelaovend in Mezeik: twieë knapkoekers, einen hieëringbi-jter en hieëlemaol van boeëve eine carnevalis dae triomfantelek mèt de Mezeiker stadssluuëtel zwejt: alle mach aan de carnevalist! En hieëlemaol lènks de fameuze “einzelganger”, de carnevalveerder dae allein is en angers is es angere. Mer toch kan hae geneete van vastelaovend, zjus wi-j den tówvallige vuurbi-jganger, dae effe ti-jd wilt make óm het beeld te “lieëze”.

De vloeëjekuning is óngertösse neet mieër weg te dènke ówt het straotbeeld. Het standbeeld is den ouch ei prima vuurbeeld van wi-j de samewirking tösse vereiniging, gemeinte, börger en kunstenaer rezulteere in ein gooj geslaagde combinaasie van cultuur en carneval.

Vloeëjeküning