Practische info

• Den Hawfvastestoet vertrèkt óm 14 ore 33.
• De reclamestoet vertrèkt óm 14 ore 11.
• Het centrum van Mezeik wuurt bi-j pelisse-bevel vanaaf 12 ore vuur alle verkieër aafgesloeëte.
• Vanop de ómleiding rónd het centrum wuurt eederein doeër de ordedeenste en de
aanwi-jzingsborde nao diverse parkings verwieëze.
• Vuur de praktische organisatie stoeën zoe’ n 250 minse van Pelisse, Ri-jkswach, Roeëd krujs, Technischen Deenst van de Stad Mezeik, K.S.A. (parking), Zangkoeër, Stoetcommissarisse enz. in.
Dees minsen zètte ziech in óm den Hawfvastestoet ordelek en veilig doeër Mezeik te laote trèkke. Ouch zörge zi-j dervuur det alle bezeukers via de kortste wieëg de stoet kónne bereike en ’s aoves ouch weer óngehinderd trög nao hóws kónnen.

VUUR ALLE VERDERE INFO :


De Stoetsikkretaris
Jeremy Vandeninden,
Van Eycklaan 116-3,
3680 Maaseik,