Reus Riddart

reus riddart 1Begin 1976 werd Het Heilig Wammes via Pater Sangers benaderd om met een Maaseiker reus deel te nemen aan de grote Koningsfeesten van 26 en 27 juni 1976 op de Heizelvlakte te Brussel, ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van Koning Boudewijn.
Dit idee sprak de vereniging wel aan, want Maaseik mocht niet achterblijven bij zoveel andere Belgische steden die er een of meer prachtige reuzen op nahielden. Na alle mogelijkheden onderzocht te hebben besloot men dat de Maaseiker figuur van Riddart, Kaartridder van Heppeneert, in de rol van de nieuwe Maaseiker reus zou kruipen.
De HeerJan Narinx maakteeen prachtige tekening van de ridder en volgens deze schets werd de eerste romp vervaardigd door rietvlechters van Stokkem. Het hoofd werd geboetseerd door de Maaseiker kunstenaar Gerard Segers, terwijl het Technisch Instituut St.-Ursula de prachtige kledij knipte en naaide volgens een ontwerp van Mevrouw Monique Slangen-Ceyfs.
Begin juni 1976 was hij klaar en zag er flink en voornaam uit.

Zoals iedere nieuwe burger werd hij met de nodige feestelijkheden aangegeven op de burgerlijke stand ten Stadhuize van Maaseik op 19 juni 1976. Als meter fungeerde Mevrouw Agnes Simons-Peeters en peter was Pier Kunnen, die beiden zorgden dat een massa 'besjuute mèt moewzekuutelkes' uitgedeeld werd aan de honderden aanwezigen. De aangifte gebeurde door Vorst Tony in aanwezigheid van de getuigen 'Trien'en 'Neerke de Klepperman', wonende te Stokkem en beiden reuzen van beroep. De plechtigheid ging met een ongedwongen en uitbundig feest gepaard waarbij sprankelende champagne gedronken en'besjuut rnèt moewzekuutelkes'gegeten werd onder lustige muziektonen van de hofkapel 'De knapkookbloezers'.

Aangifte Reus Riddart ten Stadhuize
Aangifte Reus Riddart ten Stadhuize

Vorst Tony ontving uit de handen van Burgemeester Mathieu Segers niet alleen een prachtige geboorte- akte maar ook een bewijs voor kraamgeld, de geboortepremie en zelfs een eerste spaargeld voor de boreling !
De Heer Etienne Reynders, zonder wiens sterke schouders Reus Riddart niet ver zou lopen, werd toen aangesteld tot officiële reuzendrager.
Als een echte ambassadeur vertegenwoordigde reus Riddart onze stad op allerlei grootse feesten in binnen- en buitenland. Zo was hij te Brussel de gast van Z.M. Koning Boudewijn op -'s Lands Feest- op 26 juni 1976 en op het Nationaal Bal der Reuzen op 27 juni 1976.
Datzelfde jaar trok hij ook mee in de stoet van de Oogstdankfeesten te Berg-aan- de-Maas (NL) op 22 augustus en was op 5 december eregast van de Geschied- en Heemkundige Kring van landen, tijdens de opvoering van het mirakelspel 'De Kaartridder en Sint-Gertrudis' van de Maaseikenaars Beelen en Hendrix, opgevoerd in het kader van het Sint- Gertrudisjaar te Landen.
In 1977 nam onze Riddart op 4 september deel aan de'Reuzenoptocht' te Maastricht in tiet kader van het internationaal historisch en folkloristisch feest 'De Mestreechter Geis omstreeks 1550', waar Riddart getuige was bij de doop van de Maastrichter reus Gigantius door Pater Sangers.
In 1978 was Riddart op 26 februari getuige bij de aangifte van de jongere us'Hiër van Gacringe'en op 1 oktober van de reuzin 'De Dame van Nieuwstad', beiden van Bree.
Ook op het Limburgs Volksfeest te Hasselt in het kader van de viering 150 jaar België op 29juni 1980was onze Kaartridder de grote blikvanger. Op 9 september van dat jaar was hij weer eregast op het reuzenfeest te Maastricht tijdens de feesten van het Millenium Prinsbisdom Luik.
Ondertussen bleek de romp in rieten vlechtwerk te licht om de zware fluwelen kledij waardig te dragen en werd er een nieuw geraamte gemaakt in stalen vlechtwerk door Jef en Gilbert (Broer) Voorjans en er werden wieltjes onder geplaatst, zodat de vaste reuzendrager Etienne Reynders het wat makkelijker kreeg.
Reus Riddart neemt uiteraard sinds zijn geboorte ook ieder jaar deel aan de Halfvastenstoet van Maaseik en was ook te gast in de carnavalsstoet van Bree. Op 19 juni 1981 werd onze Kaartridder vijf jaar. Meter Jèske en Peter Pier lieten dit niet onopgemerkt voorbijgaan en nodigden alle medewerkers en sympathisanten uit op een gezellig feest in Achterolmen, waar Rik Timmermans tot aller vreugde voor de eerste keer de film presenteerde van de geboorte en aangifte van onze reus.

Aangifte Reus Riddart
Aangifte Reus Riddart, peter : Pier Kunnen en meter : Jeske Simons-Peeters Koetsier : Leon Peeters

Ter gelegenheid van het 5 x 11 jarig bestaan van Het Heilig Wammes en op initiatief van Oud-Grootridder Leon Peeters, werd de Reus in 2003 na een lange periode van inactiviteit, voorzien van een nieuw onderstel. Hij is weer present op vele activiteiten van Het Heilig Wammes en vertegenwoordigt sindsdien opnieuw het Vorstendom Maaseik ook buiten haar grenzen.