LIEDJESBOEK “ZÈNGENTAERE”

LIEDJESBOEKWie kent er niet de Maaseiker Brabaçonne ? Maar kunnen we het lied volledig zingen, of houdt onze kennis op na het refrein of na de eerste strofe ? Het gebeurt al te vaak dat mensen spontaan beginnen te zingen, maar al vlug stoppen omdat de tekst en soms zelfs de melodie niet volledig gekend is.

Daarom leek het ons zinvol en zelfs noodzakelijk om zo veel mogelijk liedjes te verzamelen en samen met hun melodie voor de toekomst vast te leggen in boekvorm. Het boek bevat een veelheid aan liedjes die in Maaseik worden en werden gezongen. Zowel Carnavalsliedjes, Maaseiker traditionals, liedjes uit de Revue of van de Maaskozakken en ook Limburgse meezingers werden bijeengebracht.

Het liedjesboek wil ook meer zijn dan een archiefstuk met een mooie kaft voor de boekenplank.
We willen aan iedereen een instrument aanreiken om bij eender welke gelegenheid een aantal liedjes te kunnen zingen. Vandaar de keuze voor een handzaam formaat met een harde, gladde kaft en een bladwijzer. Elke feestvierder kan dit liedjesboek vlot overal mee naar toe nemen en gebruiken.
Prijs:18,00 €

C.D. MEZEIKER VASTELAOVESLEEDSJES

cdIn de 55 jaar dat Het Heilig Wammes bestaat zijn er in Maaseik vele Carnavalsliedjes geschreven, gecomponeerd en gezongen. Velen daarvan zijn uitgegroeid tot algemeen gekende meezingers. Ze zijn echter enkel terug te vinden op veschillende media (L.P. ' s, singles, cassettes of C.D.' s.)

We zijn ervan overtuigd dat we door het samenbrengen van een groot aantal van deze Carnavalsschlagers op 1 C.D aan een grote wens van vele Maaseikenaren voldoen. Er is bewust gekozen om de liedjes in hun originele vorm te laten. Hiermee werd de charme en herkenbaarheid van de originele opnames bewaard in hun originele vorm.

Deze CD mag in geen enkele Maaseiker muziekverzameling ontbreken.
We hopen dat ze bij alle mogelijke gelegenheden, feestjes en natuurlijk in de Carnavalstijd alom gedraaid wordt.
Prijs:8,00 €

DE KLEINE MEZEIKER GRAMMAER

grammaerNaast het dolle Vastenavondgebeuren rekent de M.V.V. Het Heilig Wammes het ook tot haar plicht om de Volkskunde hoog te houden en te stimuleren waar het nodig is.
De kleine Maaseiker Grammaer is samengesteld en geschreven door Martin Boonen en Ere-Vorst Tony Van Wijck, samen met de leden van de "Werkgroep Dialect” van de Pater-Sangerskring.
Op een zeer bevattelijke manier is een conventie neergeschreven om onze eigen Maaseiker spraak foutloos en eenduidig te schrijven.
Daarbij hebben Rita Westhovens en Pieter Ritzen gezorgd voor verluchting en illustratie. Om te zorgen voor een knappe, vlotte en ook degelijke uitvoering hebben we kotsten noch moeite gespaard. We zijn er immers van overtuigd dat het een veel gebruikt instrument zal zijn om onze Maaseiker spraak op peil te houden.
Ówtverkoch

DE MAASEIKER FEESTBANIER

feestbanierDe enige originele Maaseiker Feestbanier werd door de M.V.V. Het Heilig Wammes uitgegeven op 11 november 1989. Ze prijkt aan de Maaseiker huisgevels tijdens de Internationale Halfvastenstoet. Ook bij alle andere feestelijkheden siert de banier de Knapkoekstad.

De gevelvlag stelt het oude Maaseiker wapenschild uit 1581 voor, en is uitgetekend en ingekleurd door Jacky Vancleef.
De afmetingen zijn 100 cm x 150 cm. Ze is uitgegeven in soepele vijfkleurendruk op wit, 100 % polyester, volledig kleurecht, kleurvast, wasbaar en afgewerkt met lussen.

Met deze feest-banier aan zijn huisgevel speelt elke Maaseikenaar bij alle Maaseiker feesten en plechtigheden een beetje gastheer voor die duizenden die jaarlijks naar onze stad komen afgezakt.
Prijs:31,00 €

4 X 11 JAAR HET HEILIG WAMMES

4 X 11 JAAR HET HEILIG WAMMESWat bezielt mensen om al vierenveertig jaren lang op een degelijk geordende wijze, zowel in tijd als in waarden en traditie, blij en spontaan Carnaval te vieren? Hoe ontstond onze Maaseiker Carnavalstraditie? Hoe werd het gebeuren georganiseerd? Hoe vierde men dit volksfeest vroeger? Wat doen we nu ? Wat betekent Carnaval voor Maaseik? Wie waren de kleppers die het waarmaakten?
Vragen te over, vragen waar dit boek je rechtstreeks antwoord op zal geven. Of onrechtstreeks misschien, wanneer je, nadat je dit boek hebt gelezen en bekeken, je in gesprekken erover met anderen, dingen ontdekt of je herinnert.

Dit boekwerk weze dan ook opgedragen aan deze vele mensen die Het Heilig Wammes en de Mezeiker vastelaoves- en hawfvastevering. steunen, helpen en liefhebben. Aan de mensen die ieder jaar opnieuw de onweerstaanbare kriebel voelen en met schaar, naald en draad, met hamer, zaag of verfkwast hun creativiteit botvieren op het kestumke. de wagen of de groep. Zij allen geven inhoud aan dit volkse feest!
Deze jubileumuitgave moge een aangenaam lees-, kijk- en zangboek worden voor al deze Carnavalgetrouwen.
Laat het tevens gespreksstof leveren voor nieuwe ideeën, aangename vergaderingen en humoristische Carnavalsesbatimenten
Prijs:11,00 €

5 X 11 JAAR HET HEILIG WAMMES

5 X 11 JAAR HET HEILIG WAMMESDit Jubileumboek heeft twee doelstellingen. Op de eerste plaats wil het een terugblik zijn op 55 jaar Maaseiker Carnaval in het algemeen en de laatste 11 jaar in het bijzonder. De Raad van Elf, Prinsen en Jeudprinsen, en een groot aantal wijken, verenigingen en einzelgängers komen daarom uitgebreid aan bod.

Daarnaast is het een naslagwerk voor iedereen die interesse heeft voor Carnaval en hoe het in Maaseik gevierd wordt. Aan de hand van zeer vele foto' s worden alle jaarlijkse Carnavalsactiviteiten toegelicht. Ook krijgen de volksculturele bijdragen van Het Heilig Wammes de nodige aandacht.
Het Vorstendom met haar eigen dialect, krant, munten en standbeeld zijn hier levende bewijzen van.

Dit alles wordt verrijkt met bijdragen van een groot aantal prominente Carnavalisten uit de ganse Euregio.

Prijs:11,00 €

MSK - STICKER

MSK - STICKERDe MSK sticker

In 1976 werd de inmiddels beroemde MSK sticker uitgegeven.
Dit kenteken van het Vorstendom Maaseik siert sindsdien haast ieder voertuig in het Vorstendom.
In 2003 werd van deze sticker een heruitgave uitgebracht.
Prijs:1,00 €

DE MAASEIKER WAM

DE MAASEIKER WAMTer gelegenheid van haar 50-jarig bestaan heeft de M.V.V. Het Heilig Wammes in 1999 een nieuwe WAM (munt) uitgegeven in goud (18 kt), zilver en brons. De eerste WAM werd uitgegeven in 1975 ter gelegenheid van het 10 x 11 jarig bestaan van de Halfvastenstoet te Maaseik.

De munt werd ontworpen door wijlen architect Marcel Hendrickx. Ze werd geslagen bij de gerenommeerde firma Mauquoy in Grobbendonk.
De oplage van deze munten is beperkt tot 11 x 11 voor de gouden munt (genummerd van 1 tot 121), 50 x 11 voor de zilveren munt (waarvan de eerste 121 genummerd worden) en 50 x 11 voor de bronzen munt.

Als model voor deze tweede uitgifte werd ook nu weer teruggegrepen naar een originele Maaseiker munt, die geslagen werd tijdens de regering van de Luikse Prinsbisschop Ernest van Beieren (1581 – 1612).
Het Maaseiker munthuis, waar ze werd geslagen, kende onder Ernest en Ferdinand van Beieren (1612 - 1650) een grote bedrijvigheid, zoals blijkt uit archivalia van het St-Lambertuskapittel van Maaseik.

Het kenteken - of muntteken - van de Maaseiker munt was natuurlijk de eikel.

De voorzijde is identiek aan de voorzijde van een zeer zeldzaam goudstuk, waarvan slechts enkele exemplaren bekend zijn, met als omschrift :

(eikel) ERNEST(US) . BA(VARIAE) . DUX . EP(ISCOPUS) . LE(ODIENSIS) . DUX . B(ULLONENSIS) . CO(MES) . LOS(SENSIS)

= Ernest, Hertog van Beieren, Bisschop van Luik, Hertog van Bouillon, Graaf van Loon

De keerzijde heeft betrekking op het Carnavalgebeuren in Maas – en Rijnland.
Centraal staat het “Narrenschip”, ook de Blauwe schuit genoemd.
Aan boord bevinden zich 11 zotte Carnavalvierders. Zij symboliseren de onafgebroken rij van de 11 Grootridders van Het Heilig Wammes, de Maaseiker Carnavalsvereniging, die zich sedert 50 jaar inzet voor de organisatie van de Halfvastenstoet, de Zittingen en andere Carnavaleske feestelijkheden.
Het zotte en gekke wordt nog benadrukt door de vlaggen, die in tegenovergestelde richting waaien.
Het omschrift luidt :
STULTORI INFINITUS EST NUMERUS (Oneindig is het aantal van de zotten )
&
MONETA NOVA MOSACENSIS (Nieuw geld van de Stad Maaseik)

Prijs op aanvraag

prins

BESTELFORMELEER